Mysłowicka „Przewiązka” częścią muzeum

20 grudnia 2013

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Urząd Miasta Mysłowice w listopadzie br. złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie środków na I etap inwestycji pozwalający na zaadaptowanie historycznej „Przewiązki” na potrzeby Muzeum Miasta Mysłowice. Pozyskanie blisko 200 tys. zł stworzy nowe możliwości dla miejskiego Muzeum, a także ocali od zapomnienia tak ważny punkt na mapie Mysłowic.

Zadanie, o które wnioskuje Urząd Miasta Mysłowice dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej, która w latach kolejnych stworzy możliwość ubiegania się o środki finansowe na kolejny etap inwestycji, tj. realizację prac remontowych i adaptacyjnych. Zaadaptowane zostałyby również pomieszczenia na parterze kamienicy mieszczącej się obok „Przewiązki”.

Jeszcze większa oferta Muzeum Miasta

Dzięki przeprowadzonej inwestycji Muzeum będzie mogło nie tylko poszerzyć funkcje ochronne związane z gromadzeniem eksponatów muzealnych czy funkcje edukacyjne, ale także docelowo posiadanie dokumentacji projektowej pozwoli na przeprowadzenie kolejnego etapu inwestycji – utworzenie oddziału Muzeum dotyczącego największej stacji emigracyjnej nowożytnej Europy.

– Wyeksponowanie tych walorów historycznych i utworzenie tak ważnego punktu pamięci pozwoli oczywiście przyciągnąć turystów, a także przyczyni się do odtworzenia miejsca, w którym często miały początek nowe losy rodzin emigrantów, rozproszonych obecnie na całym świecie – podkreśla Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice.

Muzeum Miasta Mysłowice – ważny punkt na mapie miasta
14 września 1975 roku w Mysłowicach powstało Muzeum Pożarnictwa, w którym po kilku latach narodziła się idea zorganizowania stałej ekspozycji obrazującej dzieje Mysłowic. To wówczas w „Przewiązce” utworzono Dział Historii Miasta.

– Głównym zamiarem utworzenia oddziału Muzeum jest doprowadzenie do powstania nie tylko funkcjonalnego miejsca, które będzie zaspokajało potrzeby ekspozycyjne, ale przede wszystkim stworzenie niepowtarzalnego, atrakcyjnego wizualnie, oryginalnego punktu, który stanie się  wizytówką miasta oraz miejscem otwartym i inspirującym dla różnych środowisk – mówi Adam Plackowski, dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice.

Dzisiejsze Muzeum Miasta Mysłowice mieszczące się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa, utworzone w 2006 roku, pełni ważną rolę, jako miejska instytucja kultury. W swoich zbiorach posiada wyjątkowe eksponaty przybliżające tradycje i obyczaje miasta oraz Śląska.  Muzeum prowadzi działalność badawczą i edukacyjną dotyczącą historii i kultury miasta poprzez gromadzenie, opracowywanie i konserwację zbiorów oraz ich popularyzację. Prowadzi także działalność związaną z integrowaniem środowiska lokalnego w duchu poszanowania tradycji i dorobku wcześniejszych pokoleń mieszkańców miasta.

„Przewiązka” – Most Westchnień
Proponowana lokalizacja nowego oddziału Muzeum Miasta Mysłowice to obiekt przy ul. Powstańców 23 w Mysłowicach tzw. „przewiązka”, zwana dawniej „Mostem Westchnień”. Jest to miejsce o ważnym znaczeniu historycznym dla Mysłowic wymagającym modernizacji, renowacji, przywrócenia dawnej świetności, ocalenia od zapomnienia. Wytypowane na oddział muzeum obiekty wpisane są do gminnej ewidencji zabytków.

W latach 90. XIX w. Mysłowice stały się centrum emigracyjnym dla ludności z terenów Austrii głównie Galicji i Węgier udającej się do obu Ameryk. W pomieszczeniu znajdującym się w budynku kamienicy oraz „Przewiązce” swą siedzibę miała dawna Agentura Emigracyjna należąca do Maxa Weichmanna, natomiast Przewiązka nad ul. Powstańców służyła do przeprowadzania emigrantów z siedziby agentury na peron I stacji kolejowej.

W okresie swego funkcjonowania poprzez stację emigracyjną w Mysłowicach wyjechało blisko 1,5 mln osób. W okresie międzywojennym ulokowało tutaj swą siedzibę i prowadziło działalność francuskie towarzystwo imigracyjne, które werbowało robotników do pracy we Francji.

Finansowanie
Całkowity koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę 188 tys. zł. Urząd Miasta Mysłowice wnioskuje o kwotę dofinansowania w wysokości  75%  tj. 141 tys. zł. Zadanie planuje się zrealizować w 2014 r.

Decyzje o zakwalifikowaniu wniosku powinny zapaść w I kwartale 2014 r.

materiały: UM Mysłowice

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

Tagi: Stare Miasto
gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice