Dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych

08 października 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Interwencje

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, że do 10 października 2020r. trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z terenu Mysłowic, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W związku z przystąpieniem miasta Mysłowice do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:
- zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – www.portal-sow.pfron.org.pl,
- posiadać adres poczty elektronicznej,
- posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy).

Więcej informacji można uzyskać na stronach: www.pfron.org.pl, www.mops-myslowice.pl i w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Mysłowicach ul. Brzezińska 21 pok. 1 tel: 32 223 85 84.

Źródło: Mysłowice - profil oficjalny.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice