Miasto

Nazwa miejscowa Mysłowice pochodzi od starosłowiańskiego imienia Mysław lub Mysł. Końcówka "ice" lub jej staropolska starsza wersja ("icze") charakterystyczna jest dla słowiańskich nazw patronimicznych wywodzących się od osad rodowych. Oznacza ona potomków założyciela lub właściciela miasta czyli "Mysłowiczów". Domniemany Mysław miał stanowić wzór dla wizerunku męskiej głowy z herbu Mysłowic.[4]

W dziele Matthäusa Meriana pt. "Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae" z 1650 roku miasto wymienione jest pod nazwą Mislowitz oraz Mischlowitz.[5] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje dwie nazwy miejscowości: polską nazwę Mysłowice oraz niemiecką Myslowitz[6].

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice