Złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów!

15 września 2021

Drukuj artykuł
Kategoria:
Interwencje

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 22-letniego mysłowiczanina, który kierował volkswagenem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mundurowi mandatem ukarali także właścicielkę samochodu, która wiedziała, że mężczyzna nie ma uprawnień, a mimo to udostępniła mu swój pojazd.

W minioną sobotę (11.09.) policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrolę prędkości na ul. 3 Maja. Krótko po godzinie 17.30 zatrzymali kierowcę volkswagena, który przekroczył dozwoloną prędkość. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec Mysłowic. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że wobec mężczyzny sąd orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Na miejscu policyjnych czynności zjawiła się także siostra 22-latka, właścicielka volkswagena. Kobieta wiedziała, że jej brat nie posiada uprawnień, a mimo to udostępniła mu swój samochód. Za takie nieodpowiedzialne zachowanie mundurowi ukarali ją 300 zł mandatem. Dodatkowo policjanci odholowali volkswagena na koszt właścicielki. Mężczyzna natomiast za niestosowanie się do sądowego zakazu może trafić do więzienia na 5 lat.

Policjanci przypominają o obowiązujących przepisach:

Art. 96 Kodeksu wykroczeń [Nielegalne dopuszczenie do ruchu]
§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono - kierownik jednostki dysponującej pojazdem.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Źródło: KMP Mysłowice, zabrze.com.pl

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice