Kwietniowe obrady Rady Miasta za nami

26 kwietnia 2012

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Kwietniowe obrady rady miasta rozpoczęły się od wniesienia przez prezydenta miasta kilku autopoprawek do projektów uchwał oraz zmiany finansowania programu związanego z budową przyłączy kanalizacyjnych na terenie naszego miasta.Prezydent wniósł również o zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala nr 2 - usg dla potrzeb okulistyki. Sandra Jędrzejas i Joanna Frysztacka

Kwietniowe obrady rady miasta rozpoczęły się od wniesienia przez prezydenta miasta kilku autopoprawek do projektów uchwał oraz zmiany finansowania programu związanego z budową przyłączy kanalizacyjnych na terenie naszego miasta.Prezydent wniósł również o zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala nr 2 - usg dla potrzeb okulistyki. Zmieniono także porządek obrad tak aby na początku podjąć uchwałę o pośmiertnym uhonorowaniu jednego z lokalnych bohaterów II Wojny Światowej Mieczysława Kaweckiego, nazywając Jego imieniem skwer przy mysłowickim Urzędzie Skarbowym. Na obrady przybył Włodzimierz Paluch - pełnomocnik wnioskodawcy, były zastępca prezydenta Oświęcimia i wieloletni radny. Wnioskodawcą uchwały jest znany aktor teatralny i filmowy August Kowalczyk, który swe życie zawdzięcza Mieczysławowi Kaweckiemu.Uchwała ku czci miejscowego bohateraPunktem pierwszym obrad było nadanie imienia skwerowi znajdującemu się przy ulicy Oświęcimskiej (w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Skarbowego), nazwę „Skwer Mieczysława Kaweckiego”. Mieczysław Kawecki był więźniem i organizatorem pierwszej zbiorowej ucieczki z obozu zagłady Auschwitz Birkenau. Podczas ucieczki zginął nasz mysłowicki lokalny patriota Mieczysław Kawecki. Uratowało się 9 więźniów, w tym August Kowalczyk – znakomity polski aktor. Historię Mieczysława Kaweckiego opowiedział radnym przed samym głosowaniem Włodzimierz Paluch, który reprezentował podczas obrad wnioskodawcę. August Kowalczyk nie mógł dotrzeć na sesję Rady z powodu choroby z jaką się zmaga od wielu lat.Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.Książka Augusta KowalczykaPragniemy przypomnieć wszystkim zainteresowanym, że w Kancelarii Rady Miasta znajduje się kilka egzemplarzy książki autorstwa Augusta Kowalczyka pt. „Refren kolczastego drutu”.  Książka mówi między innymi o obozowym życiu w Auschwitz Birkenau i mysłowickim bohaterze, który zorganizował pierwszą zbiorową ucieczkę Mieczysławie Kaweckim. Następnie radni wysłuchali sprawozdania z programu współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku. Materiał przedstawił kierownik Kancelarii Prezydenta Wojciech Król. Radni pozytywnie zaopiniowali materiał, który w formie pdf przedstawiamy poniżej. Przekazano również radnym informację, że został powołany w mieście Pełnomocnik do kontaktów z organizacjami pozarządowymi – pani Edyta Helizanowicz.Pomoc SpołecznaSylwia Komraus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wniosła pod obrady nowy statut jednostki oraz przedstawiła gminny program wspierania rodziny na lata 2012 – 2014, program powiatowego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 – 2014, program ochrony zdrowia psychicznego. Przedstawiła również propozycje podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok. Rada po raz kolejny bardzo wysoko oceniła pracę mysłowickiego MOPS.Dyskusja nad Herbem Mysłowic Podczas obrad znowelizowano zasady używania herbu i barw miasta. Materiał referował Wojciech Król.Niektórzy radni nie byli zwolennikami przyjęcia nowych zasad, uważając, że to ogranicza swobodę umieszczania herbu i barw miasta na plakatach czy innych folderach reklamowych. O wycofanie uchwały wniósł Bernard Pastuszka. Wcześniej Michał Makowiecki i Jolanta Charchuła także zgłaszali swoje uwagi. Po długiej i pełnej emocji dyskusji uchwała została przyjęta w formie zaproponowanej przez prezydenta.Nowe zasady rozliczania nauczycieli Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Iwona Nowak przedstawiła projekt nowego regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom następujących dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy. Przedstawiła również nowe zasady  rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska oraz tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela. (druk nr 4)Podczas obrad prezydent przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności z okresu między sesjami, a pani skarbnik Lidia Łazarczyk poinformowała o zmianach w budżecie miasta.Skarga przeniesiona o miesiącRadni przesunęli o miesiąc rozpatrzenie skargi Piotra O. na działalność prezydenta miasta Mysłowice. Wniosek złożył Wiesław Tomanek podczas Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa, jednocześnie spowodował, że Komisja uda się na ulicę Staszica, gdzie miało dojść do nieprawidłowości podczas robót ziemnych. Skarga ma być rozpatrywana podczas majowych obrad.Finanse bez większych emocjiFinansowe projekty uchwał, a co za tym idzie, zmiany w budżecie miasta Mysłowice na 2012 rok zostały przegłosowane przez radnych bez większych dyskusji. Dokumenty finansowe przedstawiała skarbnik miasta Lidia Łazarczyk.Uchwała obywatelskaPo raz kolejny Rada odrzuciła projekt uchwały obywatelskiej, którą złożył w imieniu kilkuset mieszkańców Lech Bielański. Sprawa dotyczy budowy w naszym mieście kompleksu szkolno – rehabilitacyjnego. Zdaniem prawników Urzędu Miasta uchwała posiada wady prawne, które uniemożliwiają procedowanie.Interpelacje, wnioski, zapytania...Podczas zgłaszania interpelacji Dariusz Wójtowicz złożył wniosek o przekazanie części asfaltowego frezu z prac remontowych odbywających się na ulicy Obrzeżna Zachodnia do dyspozycji mieszkańców ulicy Kolejki Konnej w Brzęczkowicach. Droga wcześniej została zniszczona przez MPWiK podczas budowy sieci kanalizacyjnej. Zgłosił także zapadlisko w chodniku przy budynku Wysockiego 2, zniszczony chodnik przy Generała Ziętka 53 i 55 oraz źle odtworzone drogi z kostki brukowej po źle wykonanych pracach ziemnych przy ulicach Piastowska i boczna Generała Ziętka (okolice SP-6). Wójtowicz wniósł również o nie instalowanie znaków drogowych i informacyjnych na chodnikach, stwarzają one przeszkodę przy mechanicznym odśnieżaniu czy sprzątaniu miasta.Wiesław Tomanek zgłosił brak możliwości przejazdu ulicą Głowackiego na Słupnej z powodu złego stanu technicznego. Przy okazji po raz kolejny przypomniał o zniszczonym asfalcie w okolicach Hali Widowiskowo – Sportowej na Bończyku. Zgłosił również problem z utrzymaniem czystości przy śmietniku na Reja 18, tam administrator od wielu miesięcy nie dba o obejście budynku. Przypomniał o wymianie piasku w piaskownicach na placach zabaw.Michał Makowiecki pytał o koszty koncertu zespołu Feel w ramach World Tour 2012 i rozliczenie festiwalu Mediavave w poprzednich latach. Prezydent odpowiedział, że koszt koncertu to kwota około 40 tysięcy złotych, a sprawa rozliczenia Mediavave jest prowadzona przez „odpowiednie służby”.Jolanta Charchuła zapytała czy prawdą jest, że w okolicach Mysława przy ulicy Oświęcimskiej ma powstać targowisko miejskie – prezydent odpowiedział, że nic mu o tym nie wiadomo i nikt nie składał w urzędzie wniosków na rozpoczęcie takiej działalności. Przypomniała po raz kolejny o złym stanie nawierzchni ulicy Kotarbińskiego.Edmund Sawicki po raz kolejny upominał się o miejsca parkingowe przy Morcinka oraz naprawę nawierzchni tej ulicy. Wniósł także o odtworzenie terenów zielonych po awariach sieci wodociągowej. Wniósł o naprawę dróg tj. Reymonta i Armii Krajowej po awariach sieci wodociągowej. Zgłosił zapadlisko na ulicy Szopena.Damian Sojka zgłosił naprawę nawierzchni jezdni na łączniku Partyzantów – Krokusów, wniósół o ogrodzenie placu zabaw przy placu zabaw na Mickiewicza.Obrady zakończono około godziny 19:00.

O Autorze

Redakcja Portalu

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice