Likwidacja Laryngologii w Mysłowicach

05 stycznia 2012

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Podczas grudniowych obrad Ray Miasta Mysłowice radni podjęli decyzję o zmianie statutu SPZOZ Szpital numer 2. Zmiana statutu była na tyle znacząca, że po jej przyjęciu został zlikwidowany jedyny w mieście oddział otolaryngologii. Przeciw likwidacji oddziału zagłosowało tylko czterech radnych – Joanna Plewa, Dariusz Wójtowicz, Wiesłąw Tomanek i Dorota Konieczny – Simela. Likwidacja oddziału wywołała dużo emocji, a dyskusja trwała kilkadziesiąt minut. Przyjęcie nowelizacji statutu spowodowało nie tylko likwidację oddziału otolaryngologii ale także zmniejszenie ilości łóżek na oddziale rehabilitacji z 24 na 20 oraz zwiększeniu łóżek na oddziale internistycznym z 45 do 70.  (Foto:medyk.bedzin.pl)Joanna Frysztacka i Sandra Jędrzejas

Podczas grudniowych obrad Ray Miasta Mysłowice radni podjęli decyzję o zmianie statutu SPZOZ Szpital numer 2. Zmiana statutu była na tyle znacząca, że po jej przyjęciu został zlikwidowany jedyny w mieście oddział otolaryngologii. Przeciw likwidacji oddziału zagłosowało tylko czterech radnych – Joanna Plewa, Dariusz Wójtowicz, Wiesłąw Tomanek i Dorota Konieczny – Simela. Likwidacja oddziału wywołała dużo emocji, a dyskusja trwała kilkadziesiąt minut. Przyjęcie nowelizacji statutu spowodowało nie tylko likwidację oddziału otolaryngologii ale także zmniejszenie ilości łóżek na oddziale rehabilitacji z 24 na 20 oraz zwiększeniu łóżek na oddziale internistycznym z 45 do 70. Zdaniem organu prowadzącego, oprócz Chirurgii to właśnie Laryngologia przynosi największe straty finansowe Szpitala. Aby mieszkańcy nie mieli utrudnionego dostępu do usług, oddział Laryngologii ma być zastąpiony poradnią specjalistyczną.Pani dyrektor Ewa Fica przedstawiła informacje związane z obecną działalnością oddziału Laryngologii i argumenty, które przekonały ją do likwidacji oddziału. Według pani dyrektor, oddział nie ma pełnego obłożenia. Dyrektor Paweł Lorek przedstawił finansowe aspekty dokonywanych zmian i plany rozwoju placówki.Swój niepokój w związku z planowanymi zmianami zgłosiła radna Jolanta Charchuła, która zarzuciła zastępcy prezydenta Grzegorzowi Brzosce brak stworzenia założeń do strategii działania w dziedzinie służby zdrowia. Stwierdziła, że może to skutkować zmniejszonymi przyszłymi kontraktami podpisanymi z NFZ i stratą pieniędzy dla dwóch mysłowickich Szpitali. Przy okazji przypomniała, że do dziś nie doczekała się finansowych wyliczeń działalności oddziałów wewnętrznych dwóch mysłowickich placówek medycznych. Podczas obrad głos zabrał również dyrektor ORO Witold Obrzut, który przedstawił swoją opinię związaną z próbą zamiany oddziału Laryngologii na specjalistyczny oddział rehabilitacji – bo takie tez padały wstępne propozycje. Stwierdził, że Szpital w obecnej kondycji finansowej i organizacyjnej nie podoła wyzwaniu.Ordynator Narcyz Wojtowicz przedstawił argumenty świadczące o potrzebie pozostawienia oddziału Laryngologii w Mysłowicach i sprostował informację o rzekomych największych stratach dla Szpitala. Poprosił radnych o odrzucenie zmian statutu, mających na celu likwidację oddziału, na którym pełni funkcje ordynatora. W trakcie dyskusji podczas obrad Rady, Jolanta Charchuła złożyła wniosek o przełożenie dyskusji na styczniowe posiedzenie Rady Miasta czyli do czasu, aż pan zastępca Grzegorz Brzoska przedstawi radnym strategię działania mysłowickiej służby zdrowia. Wniosek nie uzyskał większości bezwzględnej i radni przeszli do głosowania nad statutem, zmieniając go, jednocześnie likwidując oddział Laryngologii w Szpitalu numer 2. Jak już wspominaliśmy na początku, przeciw likwidacji Laryngologii zagłosowali tylko radni Wiesław Tomanek, Dorota Konieczny – Simela, Dariusz Wójtowicz i Joanna Plewa.Likwidacja oddziału Laryngologii w Szpitalu numer 2 spowodowała duży niepokój wśród mieszkańców Mysłowic, którzy do dziś korzystali z jego specjalistycznych usług. Joanna Frysztacka i Sandra Jędrzejas

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice